Nabíječka baterií Skylla-TG 24V/100A 3 fáze

Přesná 3-fázová nabíječka Skylla mikroprocesorově a inteligentně nabíjí jednu hlavní a jednu pomocnou (startovací) baterii. Vhodné pro všechny typy olověných baterií, možnost individuálního nastavení.

Více informací

4289

Nové

Na dotaz

63 927,86 Kč s DPH

+ -

Nabíječka Skylla-TG je plně automatické třífázové nabíjecí zařízení pro 24 V baterie napájená střídavým proudem. Perfektní nabíječka pro jakýkoli typ baterií Nabíjecí napětí muže být nastavené přesně podle typu bateriového systému (uzavřený nebo otevřený). Zejména uzavřené bezúdržbové baterie musí být nabíjené správným napětím, aby byla zaručena dlouhá životnost. Přebíjení baterie vyústí v nepřiměřené plynování, dojde k porušení uzavřené nádoby bezúdržbové baterie s následným vyschnutím a selháním. Střídavé třífázové vstupní napájení Nabíječka nabízí široký rozsah vstupního třífázového napětí 320 – 450 V střídavého proudu. Vizualizace stavu nabíjení Na předním panelu je pomocí série LED diod indikována aktuální hodnota nabíjecího napětí a proudu. Současně je indikována aktuální fáze nabíjení, případně porucha. Mikroprocesorově řízené nabíjení Nabíječka Skylla TG obsahuje mikroprocesor, který přesně řídí všechny 3 nabíjecí fáze (rychlé nabíjení, absorpce, udržování). Nabíjení probíhá podle nabíjecí charakteristiky IUoUo s velmi rychlým nabíjením. Nabíječka neustále sleduje napětí na baterii a na základě toho upravuje nabíjecí napětí a proud. Pokud je baterie vybitá, započte rychlé nabíjení (bulk nebo boost) končící při napětí 28,5 V, následuje absorpce (absorption) se zvýšeným napětím a sníženým proudem. Poslední fází je udržování (float) s napětím 26,5 V. Pokud k baterii paralelně připojíme spotřebič, dojde k poklesu napětí. Pokud napětí klesne pod určitou hodnotu, nabíječka přejde do fáze rychlého nabíjení. Inteligentní start Po zapnutí nabíječky dojde k testování stavu nabití baterie. Pokud je baterie vybitá, nabíječka jí začne nabíjet rychlým nabíjením. Je-li naopak nabitá, přejde přímo do fáze udržování. Nastavením lze zajistit, aby nabíječka vždy začínala rychlým nabíjením bez ohledu na napětí baterie. Použití nabíječky Skylla TG jako zdroj dodávky stejnosměrného proudu Z důvodu prvotřídně stabilizovaného a vyhlazeného výstupního napětí a v případě, že nejsou k dispozici záložní baterie nebo rozsáhlé vyrovnávací kondenzátory, může být nabíječka Skylla TG použita pro dodávku stejnosměrného proudu a napětí s přímým napájením spotřebičů. Dva výstupy pro nabíjení 2 bateriových systému Nabíječka Skylla TG má 2 vzájemně oddělené DC výstupy. Jeden výstup je plnohodnotný s maximálním proudem 100 A, druhý výstup je proudově omezen na hodnotu cca 4 A a má o něco nižší výstupní napětí. Tento je určen pro nabíjení startovací baterie. Zvýšení životnosti baterie: kompenzace teploty Každá nabíječka Skylla TG se dodává společně s teplotním senzorem. Pokud je instalován, nabíjecí napětí se automaticky snižuje se zvyšující se teplotou baterie. Zapojení s teplotním senzorem se doporučuje zejména pro bezúdržbové baterie a/nebo v případě, kdy se očekávají výrazné změny teploty baterie. Změny teploty mohou způsobit přebíjení, plynování a následné selhání baterie. Kompenzace úbytku napětí Z důvodu kompenzace úbytku napětí na svorkách baterie způsobené vnitřním odporem přívodních kabelů jsou nabíječky baterií Skylla TG vybavené napěťovým senzorem tak, aby baterie byla nabíjena správným nabíjecím napětím. Nabíječka je schopna kompenzovat maximálně 2 V úbytek napětí. Vnitřní ochrany Nabíječka Skylla TG je vybavena vnitřními ochranami: - vnitřní elektronickou ochranu proti zkratu na výstupu k baterii. Zkratem je považován proud vyšší než je maximální proud, který je nabíječka schopna generovat. Jakmile zkrat pomine, nabíječka se sama automaticky uvede do standardního provozuschopného stavu. - jakmile vzroste napětí na baterii na více než 35,5 V, dojde k vypnutí nabíječky. K jejímu znovuzapnutí dojde při poklesu napětí pod 33,5 V. - výstupy k oběma bateriím jsou chráněny pojistkou. - při teplotě okolí nad 40 °C klesá nabíjecí proud. Při velmi vysokých vnitřních teplotách nabíječky dojde k jejímu vypnutí. Jakmile teplota klesne, nabíječka se automaticky uvede do provozu. Přehřátí je indikováno LED diodami. - pokud rychlé nabíjení trvá déle než 10 hodin, dojde k přechodu do fáze udržování (pokles proudu). To je ochrana při případném poškození baterii a omezení tvorby nebezpečných plynů. - nabíječka nemá ochranu proti přepólování napojení výstupu na baterii Parametry a jejich nastavování Parametry nabíječky jsou nastavena na standardní hodnoty, které mohou být změněny dle individuálních požadavků. Změny se provádí pomocí potenciometrů a DIP přepínačů uvnitř přístroje. Lze například nastavit trvalé rychlé nabíjení, úprava hodnoty napětí rychlého nabíjení a udržovacího nabíjení, délka absorpční fáze nabíjení (0,4,8 nebo 12 hod), kompenzace úbytku napětí oddělovači, napojení spotřebičů na výstup nabíječky bez nabíjení baterie (zapnutí režimu „trvalého rychlého nabíjení“ a volba vhodného výstupního napětí). Bezpotenciálové relé Nabíječka je vybavena relé, které je aktivní pokud je baterie v rozmezí napětí baterie 23,8 – 33,5 V. Nabíječka může být trvale připojena k baterii bez rizika přebíjení. Není nutná její demontáž i při déletrvajícím nepoužívání baterie. Je naopak žádoucí mít nabíječku trvale napojenou na baterii a udržovat baterii v nabitém stavu. To má příznivý vliv na její životnost. Nabíječka byla vyprojektována v Nizozemí. Je určena do vnitřního prostředí, svislou montáž na stěnu, případně i vodorovnou montáž. Doporučené příslušenství: Ovládací panel Skylla – umožňuje externě a manuálně měnit maximální hodnotu nabíjecího proudu. To je užitečné, pokud je zdroj elektrického proudu slabý a hrozí jeho přetížení. Současně umožňuje sledovat, zda nabíječka funguje a v jaké fázi nabíjení se nachází. Spínač nabíječky Skylla – umožňuje vzdálené spínání - vypínání nabíječky Sledovač stavu baterií BMV 600S – sofistikované multifunkční zařízení pro sledování aktuálního stavu baterie, statistiky, možnost spouštění zvukového alarmu v závislosti na napětí baterie, možnost spínání relé v závislosti na napětí baterie a mnoho dalšího. Nabíječka disponuje na vnitřní svorkovnici možností zapojení voltmetru a ampérmetru. Technické parametry: Vstupní střídavé napětí: 3 x 400 V Vstupní rozsah napětí střídavého proudu (AC): 320 – 450 V Frekvence: 45 – 65 Hz Tovární nastavení absorpčního napětí (absorption): 28,5 V Tovární nastavení udržovacího napětí (float): 26,5 V Minimální napětí: 25 V Maximální nabíjecí proud hlavní baterie: 100 A Nabíjecí proud pomocné (startovací) baterie: 4 A Nabíjecí charakteristika: IUoUo (třístupňová) Doporučený rozsah kapacity baterie: 500 – 1000 A Teplotní senzor pro kompenzaci nabíjecího napětí: ano Může být použita jako stejnosměrný zdroj: ano Nucené chlazení: ano Ochrany: proti zkratu na výstupu, přehřátí Rozsah provozních teplot: – 40 až + 60 °C Maximální (nekondenzující) vlhkost: 95% Materiál krytu: hliník Barva krytu: modrá RAL 5012 Napojení baterií: šrouby M8 Připojení na 230 V AC: šroubová svorka 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 21 Hmotnost: 23 kg Rozměry (výška x šířka x hloubka v mm): 515 x 260 x 265.
  • Reference VICTRON
  • Záruka výrobce (funkčnost) 5 let
  • Způsob připojení jednofázové
  • Vstup (DC) ________________
  • Výstup (AC) ________________