Hybridní solární jednotka EasySolar 3000VA/24V

Komplexní řešení pro ostrovní nebo hybridní solární systém. K jednotce připojíme solární panely, baterii, spotřebiče, elektrocentrálu nebo rozvodnou síť a máme profesionální 1f hybridní/ostrovní systém. 2400 W měnič, 24 V baterie, FV max. 2000 Wp

Více informací

4634

Nové

Na dotaz

55 906,56 Kč s DPH

+ -

EasySolar pomáhá k vyšší míře energetické nezávislosti na rozvodné síti v hybridních (přítomna distribuční síť) nebo ostrovních systémech (bez nebo s elektrocentrálou). Jde o centrální plně automatické komplexní zařízení. Slučuje DC/AC měničs AC/DC nabíječkou, solární MPPT regulátor a barevný řídící/ovládací displej Color Control GX do jednoho kompaktního zařízení. Komponenty jsou vzájemně propojeny silovými a datovými kabely. Jednotka je osazena AC i DC ochranou na vstupech i výstupech. Snadno a rychle se instaluje, je nenáročná na instalační prostor a minimalizuje nutnou kabeláž. V ostrovních systémech upřednostňuje využívání energie z elektrocentrály. V hybridních systémech naopak sofistikovaně a automaticky upřednostňuje využívání vyrobené solární energie a energie uložené v baterii před odběry z rozvodné sítě. Je určen pro napájení 230 V AC jednofázových spotřebičů. Podrobný popis fungování: Jednotka EasySolar je určená jak do ostrovního (off-grid) systému s elektrocentrálou jako záložním AC zdrojem, tak do hybridního systému s distribuční sítí jako AC zdrojem. Tovární nastavení je určeno pro ostrovní provoz. EasySolar v tomto režimu pracuje následovně. Fotovoltaické pole s MPPT regulátorem generuje elektrickou energii, kterou jsou prioritně a přímo bez účasti baterie napájení 230 V AC spotřebiče prostřednictvím měniče/nabíječe. Pokud je aktuální výroba fotovoltaického pole vyšší než spotřeba spotřebiči, je přebytečná energie adaptivním způsobem pomocí MPPT regulátoru uložena do baterie. Pokud je baterii nabitá, MPPT regulátor utlumí výrobu z fotovoltaického pole. Pokud je spotřeba energie AC spotřebiči vyšší než výroba z fotovoltaického pole, je další potřebná energie automaticky odebírána z baterie. Při vybití baterie pod přednastavenou napěťovou úroveň, dojde k vypnutí vlastního měniče/nabíječe s přerušením napájení AC spotřebičů. Nabíjení baterie z fotovoltaického pole ale funguje bez omezení dál. Po částečném nabití baterie nad přednastavenou napěťovou úroveň dojde opět k automatické aktivaci a fungování měniče/nabíječe a napájení AC spotřebičů. Pro zabránění vypnutí měniče/nabíječe na základě vybité baterie je možno manuálně nebo automaticky (pomocí displeje CC GX) nastartovat elektrocentrálu. Jakmile měnič/nabíječ vydetekuje na svém AC vstupu AC zdroj (elektrocentrálu), připojí se k němu. Následně jsou prioritně tímto AC zdrojem napájeny AC spotřebiče na výstupech EasySolaru (dojde k propojení AC vstupu a AC výstupů měniče/nabíječe). Pokud je k dispozici ještě další dostupná energie z elektrocentrály, je touto energií nabíjena baterie (nezávisle a bez ohledu na fotovoltaickém systému). Na displeji CC GX je možno nastavit maximální výkon (proud), který může být z elektrocentrály odebírán, aby nedošlo k jejímu přetížení a vypnutí. Pokud je odběr AC spotřebiči větší, než výkon centrály, je další potřebná energie nad výkon elektrocentrály odebírán z fotovoltaického pole a/nebo baterie (je-li alespoň částečně nabitá) prostřednictvím měniče/nabíječe (přistřídává k výkonu generátoru – funkce PowerAssist). Pokud je měnič/nabíječ přetížen vysokým odběrem AC spotřebiči, automaticky vypne. Následně se pokusí automaticky ještě dvakrát nastartovat, a pokud přetížení přetrvává, trvale se vypne. Pak je nutno jej mechanicky vypnou a zapnout (vypínačem na čelní straně nebo vzdáleně pomocí displeje CC GX). Pokud je měnič/nabíječ automaticky vypnutý na vybitou baterii a za tohoto stavu dojde k nastartování elektrocentrály, měnič/nabíječ automaticky aktivuje. Poškození měniče/nabíječe na vysokou AC zátěž nehrozí (měnič/nabíječ zvládá i tvrdé zkraty na výstupu). Veškeré přechody odběru energie z baterie na elektrocentrálu a zpět se děje bez přerušení napájení AC spotřebičů (do 20 ms). Popsané fungování EasySolaru v ostrovním systému ve spolupráci s elektrocentrálou vyžaduje zpravidla úpravu nastavení (vzdáleně nebo pomocí rozhraní MK3-USB a programu VE.Configure 3 – není součástí). Specifické požadavky na charakter elektrocentrály nejsou (jakýkoli typ/výrobce invertorových elektrocentrál nebo s AVR regulací). Více informací na vyžádání.Hybridní fungování EasySolaru je určeno tam, kde je trvale dostupná distribuční síť připojená na jeho AC vstup. V tomto režim jednotka upřednostňuje energii z fotovoltaického pole a/nebo baterie před energií zesítě. Hybridní funkci je nutno v EasySolaru adekvátně nastavit (vzdáleně nebo pomocí rozhraní MK3-USB a programu VE.Configure 3 – není součástí). Je-li přítomna síť, je k ní EasySolar trvale připojený a to i když síť bezprostředně nepotřebuje (baterie není vybitá a měnič není přetížený). Ze sítě se neustále určité minimální množství energie odebírá a/nebo dodává bez ohledu na aktuální provozní stav (jsou přítomny technické měřitelné přetoky do sítě). I při připojené distribuční síti je upřednostněn odběr energie z fotovoltaického pole a/nebo baterie pro napájení AC spotřebičů. Fotovoltaické pole generuje elektrickou energii, kterou jsou prioritně a přímo bez účasti baterie napájení 230 V AC spotřebiče prostřednictvím měniče/nabíječe. Pokud je výroba fotovoltaického pole vyšší než spotřeba spotřebiči, je přebytečná energie adaptivním způsobem pomocí MPPT regulátoru uložena do baterie. Pokud je baterie nabitá, MPPT regulátor utlumí automaticky výrobu z fotovoltaického pole (případně je energie cíleně dodána do distribuční sítě v závislosti na nastavení). Pokud je baterie vybitá pod přednastavenou úroveň (nastavitelné na displeji Color Control GX), je odběr z fotovoltaického pole a baterie ukončen a AC spotřebiče jsou napájeny plně z distribuční sítě. Jakmile se baterie částečně nabije z fotovoltaického systému (o 5-10%), dojde opět automaticky k napájení AC spotřebičů z fotovoltaického pole a/nebo baterie. Jakmile je odběr AC spotřebiči větší než 80-90% maximálního trvalého výkonu měniče/nabíječe, přibírá si měnič/nabíječ další potřebou energii adekvátně ze sítě (funkce GridAssist), aby nedošlo k přetížení měniče. Při výpadku sítě (blackout) napájení AC spotřebičů a dobíjení baterie z fotovoltaického pole pokračuje bez přerušení (fungování EasySolaru je plně nezávislé na síti). Při výpadku sítě je baterie vybíjena na hlubší (definovanou) úroveň než při přítomné síti. Současně může napájet AC spotřebiče pouze do svého maximálního trvalého výkonu měniče. Pokud dojde při výpadku sítě k vypnutí měniče/nabíječe na vybitou baterii a následně dojde k obnovení sítě, měnič/nabíječ automaticky aktivuje, začne napájet AC spotřebiče a dobije ze sítě baterii na minimální přednastavenou hodnotu. Principiálně se jedná o tzv. DC coupling. Systém má možnost aktivace funkce ochrany olověné baterie proti negativnímu vlivu dlouhodobého vybití (upřednostňuje využití solární energie pro dobití baterie nebo dobití baterie ze sítě). EasySolar lze za určitých podmínek kombinovat se síťovým měničem (měniči) na vstupu nebo výstupech (AC coupling). Více zde: https://www.victronenergy.com/live/ess:design-installation-manual nebo na vyžádání. U standardních rodinných domů je přítomna třífázová přípojka. Jednotlivé fáze jsou přivedené do hlavního rozvaděče a na každou fázi jsou zapojeny vybrané jednofázové spotřebiče nebo okruhy. EasySolar se jednoduše vsune na jednu vybranou fázi před vstup do hlavního rozvaděče. V hlavním rozvaděči se pak na daný zálohovaný okruh napojí vybrané spotřebiče, které chceme napájet přednostně solární energií. Popis výstupů EasySolar disponuje jedním AC vstupem s jističem 63 A pro připojení sítě nebo elektrocentrály. Dále je zde pět samostatných AC výstupů pro napájení spotřebičů. Čtyři jsou označené jako AC out 1A, AC out 1B, AC out 1C, AC out 1D s osazenými jističi 16, 16, 10 a 10 A. Tyto výstupy fungují i při výpadku AC zdroje – spotřebiče jsou napájeny z baterie a/nebo fotovoltaického pole i při nepřítomné síti nebo elektrocentrály. Pátý AC výstup (označený jako AC out 2) s jističem 16 A funguje jen pokud je přítomen AC zdroj – síť nebo elektrocentrála. V opačném případě je automaticky vypnutý. Pokud je výstup AC out 2 aktivní, je funkčně rovnocenný se zbylými výstupy. Na AC out 1 výstupy umísťujeme kritické spotřebiče, které mají být napájeny za všech okolností, tedy i při výpadku sítě nebo vypnuté elektrocentrále. Na AC out 2 výstup umísťujeme takové AC spotřebiče, které bezprostředně nepotřebujeme nebo nechceme napájet energií z baterie (zbytné spotřebiče). Alternativně lze AC out 2 výstup nastavit na ohřev vody ze solárních přebytků. Může se využít libovolný počet výstupů. Všechny výstupy mají společný proudový chránič 63 A. Kabeláž vstupu a výstupů se připojují na příslušné jističe. Na DC straně je společná 250 A pojistka jistící MPPT regulátor i baterii.Vlastnosti a technické parametryDC/AC měnič - dvojice robustních toroidních transformátorů - maximální trvalý výstupní výkon měniče 2400 W - špičkový výstupní výkon 6 000 W - pravá sinusoida 230 V/50 Hz - vlastní spotřeba při nulové zátěži 20 W - maximální účinnost 94% - ochrana proti zkratu, masivnímu přetížení, vysoké teplotě, cizímu zdroji 230 V AC na výstupech (vše automatický vratné po odeznění příčiny) AC/DC nabíječka - akceptovatelné vstupní AC napětí 180 – 270 V - akceptovatelná vstupní frekvence 45 - 64 Hz - maximální nabíjecí výkon ze sítě/elektrocentrály 35 A (840 W) - tovární nastavení (nastavitelný rozsah 1-35 A) - rozsah pracovního DC napětí 38-66 V - absorpční nabíjecí napětí 57,6 V - tovární nastavení (nastavitelný rozsah 48 – 64 V) - float nabíjecí napětí 55,2 V - tovární nastavení (nastavitelný rozsah 48 – 64 V) - délka absorpčního času 8 hod – tovární nastavení (nastavitelný rozsah 1 – 24 hod) - k dispozici teplotní čidlo pro sledování teploty baterie s adekvátní teplotní kompenzací nabíjecího napětí (délka kabelu 1,5 m) - možnost instalace napěťového čidla pro adekvátní kompenzaci úbytku napětí na kabeláži - adaptivní způsob nabíjení s charakteristikou IU - možnost limitace vstupního AC proudu od 0 do 50 A (ostrovní režim) MPPT regulátor 150 V/70 A - rychlý MPP tracker s maximální energetickou ziskovostí - maximální účinnost 98% - velmi nízká vlastní spotřeba 10 mA - maximální vstupní napětí z FV pole: 150 V = maximálně tři velké klasické 60-ti článkové poly nebo monokrystalické FV panely v sérii (ani více ani méně). - maximální vstupní proud z FV pole 50 A (maximálně pět paralelních řad klasických 60-ti článkové poly nebo monokrystalických FV panelů) - maximální nabíjecí proud 70 A - maximální velikost FV pole 2000 Wp - absorpční nabíjecí napětí 57,6 V - tovární nastavení (nastavitelný rozsah 36 – 69,56 V) - float nabíjecí napětí 55,2 V - tovární nastavení (nastavitelný rozsah 36 – 69,56 V) - délka absorpčního času 8 hod – tovární nastavení (nastavitelný rozsah 0 – 24 hod) - adaptivní způsob nabíjení s charakteristikou IU - možnost automatické i manuální equalizace - nastavitelná hodnota teplotní kompenzace nabíjecího napětí (továrně 16 mV/°C) - možnost automatického vypnutí v závislosti na poklesu teploty - ochrana proti vysokému i nízkému napětí baterie, přepólování FV vstupu, ochrana proti nepřítomné baterii - vybaven dvěma páry MC4 konektorů pro napojení FV pole (maximální proud jednoho páru je 30 A = napojitelné max. tři paralelní sekce klasických 60-ti článkových poly nebo monokrystalických FV panelů) - možnost nastavení pomocí rozhraní VE.Direct na USB a programu VictronConnect Displej Color Control GX - celková vizualizace aktuálního stavu systému na přehledném schématu - provozní stavy jednotlivých zařízení - možnost částečného nastavení systému - akustický alarm v případě poruchy nebo nestandardního stavu (možno deaktivovat) - jedno spínané bezpotenciálové relé využitelné pro spínání zátěže, startování elektrocentrály, spínání externího alarmu atd. v závislosti na definovaných podmínkách - zdarma možnost registrace na portálu VRM výrobce Victron Energy přes internet, tedy pomocí LAN kabelu nebo wifiny (není součástí) s ukládáním provozních dat a jejich vizualizace na přehledných grafech (přehled o stavu nabití baterie, napětí, proudech, kolik energie bylo vyrobeno nebo odebráno ze sítě atd.):Možnost částečného vzdáleného přenastavení a aktualizace firmwarů, zasílání alarmových e-mailů dle definovaných podmínek, výčet a vlastnosti zařízení, možnost vzdáleného sdílení systému, vzdálená konzole – plnohodnotné vzdálené sledování a ovládání displeje:Pro více informací můžete vyzkoušet demo účet pro vzdálené sledování zde: https://vrm.victronenergy.com/. Ostatní vlastnosti - určeno do interiéru (IP21) s nekondenzující vlhkostí - rozsah okolních teplot od -40 do +60 °C - délka záruky 5 let. - kryt je tvořen silným hliníkovým plechem a nerezovými šrouby, vnitřní PCB desky lakovány jako ochrana proti oxidaci - bez silové kabeláže pro připojení baterie. Pro instalaci kabeláže je v EasySolaru dvojice plusových a dvojice mínusových 8 mm šroubů s matkami. - hmotnost 28 kg - vnější rozměry 810 x 258 x 218 mm (výška, šířka, hloubka)EasySolar je kombinovatelný s běžnými bateriemi na bázi olova (otevřené i uzavřené), lithiovými bateriemi (zejména BMZ – data z baterie jsou vyčítána a vizualizována na displeji Color Control GX) i alkalickými bateriemi. V kombinaci s měniči/nabíječi MultiPlus lze vytvořit 3f systém s patřičným posunem fází nebo navýšit výstupní či nabíjecí výkon paralelním řazením více jednotek.
  • Reference VICTRON
  • Záruka výrobce (funkčnost) 5 let
  • Vstup (DC) ________________
  • Výstup (AC) ________________