Bateriové systémy

V posledních letech dochází k výraznému snižování ceny systémů pro skladování energie (SSE) z obnovitelných zdrojů energie. Akumulace energie vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách (FVE) probíhá zejména v bateriích, které musejí mít specifické vlastnosti. Jde zejména o vysoký stupeň cykličnosti, výjimečnou hustotu výkonu, schopnost regenerace ...

V posledních letech dochází k výraznému snižování ceny systémů pro skladování energie (SSE) z obnovitelných zdrojů energie. Akumulace energie vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách (FVE) probíhá zejména v bateriích, které musejí mít specifické vlastnosti. Jde zejména o vysoký stupeň cykličnosti, výjimečnou hustotu výkonu, schopnost regenerace z hlubokého vybití atd.

Zatímco v minulosti byly preferovány pro akumulaci energie zejména trakční olověné baterie, v současnosti je většina FVE vybavených SSE na bázi lithia nebo průtokových redoxních baterií.
Srovnání nejpoužívanějších typů baterií:

Typ ČlánkuNi-CdNi-MHLi-ionOlověný
AGM DC
Hustota energie (Wh/kg)45-80 60-120 90-120 30-50 
Počet cyklů                          (při 80% hloubce vybití)1500300-500 >1500 400-500 
Projektovaná životnost5 let +3-4 roky10 let+10 let+
Doba nabíjení 1-2h2-4h ½-4h 8-16h 
Samovybíjení/měsíc 
(při cca 20°C)20%30%5-10% 5%
 Nominální napětí článku 1.2V 1.2V 3.3V 2V 
Proudová zatížitelnost20C5C25C 5C
špička                              20C5C25C 5C
optimální 1C 0.5C 5C 0.2C 
Provozní teploty (pro vybíjení)-40~60°C -20 ~ 60°C -20 ~60°C -20 ~60°C 
 Požadavky na servis 30-60 dnů 60-90 dnů 6 měsíců6 měsíců 
Přibližné náklady
 (EUR/Wh)0.330.650.330.11


Zdroj: http://www.fg-forte.cz/cz/kategorie/lithiove--lithium-ion-baterie.aspx

Systémy pro skladování energie (SSE) na bázi olověných (gelových) trakčních baterií
Jedná se o léty prověřenou technologii akumulace energie. Olověný akumulátor má velkou energetickou účinnost (cca 85%), to znamená, že vydá velký podíl dodaných „ampérhodin“. Olověné akumulátory mohou pracovat v mnoha režimech, poměrně příznivý je také průběh jejich nabíjecích a vybíjecích charakteristik. Doporučuje se používat moderní baterie s technologií AGM (nerozlitelné - kyselina je zasáknutá do skelných vláken) nebo gelové baterie - vysoce odolné s dlouho životností (elektrolyt - kyselina - je ztužená ve formě gelu). Modely AGM a GEL jsou zcela bezúdržbové, nerozlitelné a velmi odolné proti otřesům.

Hlavní nevýhody olověných SSE jsou zejména omezená životnost a velká hmotnost.


Systémy pro skladování energie (SSE) na bázi Li-Ion
Největší výhodou lithiových SSE je vyšší energetická hustota těchto akumHulátorů jak objemová, tak hmotnostní. Další výhodou těchto akumulátorů je nižší samovybíjení než u většiny ostatních akumulátorů, princip nabíjení je jednoduchý a dobíjení je možné provádět v jakémkoliv okamžiku (stavu vybití) bez negativního vlivu na výkony akumulátorů.

V současnosti je komerčně dostupných několik variant lithiových SSE. Nejrozšířenějším typem lithiových akumulátorů jsou lithium-iontové (Li-Ion) články s kapalným elektrolytem. Tyto akumulátory jsou proto relativně bezpečné a mechanicky odolné. Nabíjecí napětí je 4,2 V na článek, jmenovité 3,6 V. Energetická hustota se pohybuje mezi cca 150–200 Wh/kg.

Hlavní silná stránka lithium-iontových baterií je skutečnost, že so mohou dobíjet velice často - bez paměťového efektu, který zpomaluje a ztěžuje proces nabíjení. Další výhoda: vysoká hustota energie. Hloubka vybíjení (DOD) : Baterie mohou být hluboce vybíjeny (100% DOD) ve srovnání s olověnými bateriemi jsou výkonnější protože pokud olověná baterie překročí hloubku vybití 80% dochází k jejímu poškozování.

Systémy pro skladování energie (SSE) na bázi LiFe/LiFePO4

Dalším rozšířeným typem jsou články lithium-železo-fosfát, zkráceně označované jako LiFe/LiFePO4. Nabíjecí napětí článků je 3,6 V, jmenovité 3,2 V. LiFePO4 články mají nižší energetická hustota (cca 90–120 Wh/kg). Jejich výhodou oproti Li-Ion článkům je vyšší proudová zatížitelnost vzhledem ke kapacitě a jistá odolnost proti hlubokému vybití.

Systémy pro skladování energie (SSE) na bázi LTO (lithium-titan-oxid)

Třetím využívaným typem SSE na bázi lithia jsou akumulátory lithium-titan (zkráceně LTO nebo také Li4Ti5O12 = lithium-titan-oxid). Katoda je stejná jako Li-Ion/Li-Pol akumulátorů. Materiál LTO má velkou měrnou plochu vzhledem k hmotnosti, takže je možné rychlé nabíjení a vybíjení.

Další výhodou je možný provoz za nízkých teplot a velmi dlouhá cyklická životnost (tisíce cyklů). Naopak nevýhodou je nižší jmenovité napětí – 2,4 V. Energetická hustota je tak zatím nižší než u předchozích typů.

Systémy pro skladování energie (SSE) na bázi průtokových baterii
Podle mnohých odborníků mohou být právě průtokové baterie budoucím „pilířem“ četných SSE, a to jak na úrovni distribuční sítě, tak i v domácnostech.

Průtokové baterie se v podstatě skládají ze dvou nádrží, které jsou naplněné elektrolytem proudícím elektrochemickým článkem. K rozhodujícím procesům dochází u elektrolytu, ten je rozdělen do dvou velkých nádrží. Každá nádrž má svoje čerpadlo a vhání elektrolyty do regeneračního palivového článku, kde přes ionto-měničovou membránu probíhá chemická reakce. Energie se předává prostřednictvím membrány a je uložena v nádržích s elektrolytem.

Výhody a nevýhody VRB technologie

Rozdělení elektrolytu přináší určité výhody. V případě VRB elektrolyt nemá degradační procesy, je tedy možné baterii provozovat téměř po neomezený počet cyklů nabití a vybití. VRB se může ponechat ve vybitém stavu delší dobu, aniž by byla způsobena jakákoliv škoda na životnosti baterie. Podle expertů se životnost baterie odhaduje na 30 až 50 let s počtem cyklů v řádů až desítek tisíc.
Dále nedochází k degradaci elektrolytu, v praxi to znamená, že kapacita baterie se v průběhu času nemění. Hloubka nabití a vybití je 0 % až 100 %. Technologie VRB se vyznačuje minimálním procesem samovybíjení.Průtokové baterie VRB jsou extrémně stabilní. Účinnost těchto baterií je od 75 % do 85 %, napětí na článku závisí na použitém elektrolytu a pohybuje se v rozmezí od 1,4 V do 1,8 V.
Jedinou nevýhodou VRB je nízká hustota energie v rozsahu 15 až 25 kWh/m3 (pro srovnání- Li-ion baterie má hustotu energie zhruba 300 kWh/m3). Proto jsou VRB značně objemné a také relativně těžké. Hustota energie těchto baterií je dána množstvím elektrolytu v rezervoárech, zatím co hustota výkonu je ovlivněna chemickými reakcemi probíhajícími na elektrodách.
Jak poznáte kvalitní baterie?
Kvalitní baterie by měly obsahovat BMS, tedy „Battery Management System“, který se stará o jejich bezpečnost, aktivně balancuje mezi jednotlivými články a udržuje celý SSE v co nejlepší kondici.
BMS vyrovnává toky energie mezi jednotlivými články a udržuje je všechny ve stejném stavu z hlediska napětí i kapacity. Tím rovněž chrání díky silnějším článkům ty slabší před poškozením. Jinak řečeno, použitím BMS jsou eliminovány negativní vlivy nesouladu jednotlivých článků během doby používání, takže celá baterie nabízí konstantní,
stabilní výkon.
BMS zaručuje tak zcela bezpečný dlouhodobý provoz se 100% využitím možností použitých akumulátorových článků. U každého článku elektronika precizně sleduje aktuální napětí, proud i teplotu a podle změřených hodnot koriguje proces jeho nabíjení i vybíjení.
Hlavní funkce BMS:
- precizní měření napětí, proudu i teplot jednotlivých článků
- ochrana proti hlubokému vybití i přebíjení u každého článku
- omezení nadměrných nabíjecích i vybíjecích proudů.
Hlavní zásady pro výběr kvalitních SSE

Rozhodně se nedoporučuje vybírat levné trakční olověné baterie. Při porovnávání ceny za uloženou kWh (ale i při srovnání rozměrů, či hmotnosti) pak vychází jednoznačně lépe akumulátorové úložiště z lithiových baterií. Navíc, kvalitní baterie na bázi litihia (či průtokových baterií) představuje bezúdržbové, čisté a bezpečné řešení, které je oproti Pb akumulátorům po všech stránkách lepší a výhodnější.
Při výběru baterií platí zásada, že vyšší cena = vyšší přidaná hodnota. Kvalitní baterii poznáte podle toho, že obsahuje BMS -tj. řídící systém, který aktivně balancuje mezi jednotlivými články a udržuje celý SSE v co nejlepší kondici.
TIP: Při výběru baterií sledujte tyto parametry:
- životnost
- kapacita (využitelná)
- počet cyklů nabití/vybití
- možnost hlubokého vybití.

Zobrazit celý popis
na stránku
Zobrazují se 1 – 25 z 61 položek

Se svými 22 letitými zkušenosti v energetickém sektoru zastává LG Chem vedoucí postavení ve výrobě lithiových baterií. Baterie LG Chem Resu 3.3 je kompaktní úložný systém se zárukou dlouhodobé životnosti a vysokým stupněm efektivnosti. Představuje optimální řešení pro domácnosti. 

136 283 Kč
s DPH
Sleva!

Se svými 22 letitými zkušenosti v energetickém sektoru zastává LG Chem vedoucí postavení ve výrobě lithiových baterií. Baterie LG Chem Resu 3.3 je kompaktní úložný systém se zárukou dlouhodobé životnosti a vysokým stupněm efektivnosti. Představuje optimální řešení pro domácnosti.  odkaz na...

69 731 Kč
s DPH
Sleva!

Úložné bateriové systémy LG Chem Resu 6.5 využívají efektivní lithiové technologie a dosahují světově největší hustoty energie v rozsahu nízkého napětí. Instalace je jednoduchá a bezpečná. Výrobce LG Chem disponuje letitými zkušenosti a je vnímán jako špička v energetickém sektoru. odkaz na...

102 633 Kč
s DPH
Sleva!

LG Chem Resu 10 je kompaktní a efektivní úložný bateriový systém s dlouhou životností. Výrobce LG Chem disponuje letitými zkušenosti v energetickém sektoru a patří mezi špičky v oblasti výroby lithiových baterií. Baterie LG Chem Resu 10 představuje optimální řešení pro domácnosti.   odkaz na...

134 788 Kč
s DPH
Sleva!

Prvotřídní výrobce LG Chem zastává se svými 22 letitými zkušenosti v energetickém sektoru vedoucí postavení ve výrobě lithiových baterií. Tyto bateriové systémy dosahují světových ocenění a LG Chem Resu 7H tak se svojí efektivností a dlouhodobou životností představuje optimální řešení pro domácí...

130 674 Kč
s DPH
Sleva!

Úložné bateriové systémy LG Chem Resu 10H využívají efektivní lithiové technologie a dosahují nejlepších výsledků ve světových srovnáních. Baterie vykazují vysoký stupeň efektivnosti, jsou bezpečné a snadno instalovatelné. Představují tak optimální řešení pro domácnosti.

154 603 Kč
s DPH
Sleva!

Se svými 22 letitými zkušenosti v energetickém sektoru zastává LG Chem vedoucí postavení ve výrobě lithiových baterií. Baterie LG Chem Resu 3.3 je kompaktní úložný systém se zárukou dlouhodobé životnosti a vysokým stupněm efektivnosti. Představuje optimální řešení pro domácnosti. 

109 176 Kč
s DPH
Sleva!

Se svými 22 letitými zkušenosti v energetickém sektoru zastává LG Chem vedoucí postavení ve výrobě lithiových baterií. Baterie LG Chem Resu 3.3 je kompaktní úložný systém se zárukou dlouhodobé životnosti a vysokým stupněm efektivnosti. Představuje optimální řešení pro domácnosti. 

112 915 Kč
s DPH
Sleva!

Se svými 22 letitými zkušenosti v energetickém sektoru zastává LG Chem vedoucí postavení ve výrobě lithiových baterií. Baterie LG Chem Resu 3.3 je kompaktní úložný systém se zárukou dlouhodobé životnosti a vysokým stupněm efektivnosti. Představuje optimální řešení pro domácnosti. 

200 032 Kč
s DPH
Sleva!

Bateriový systém Fronius LiFePO4 4.5 je perfektním příkladem vysoce výkonné lithiové technologie. Výrobce FRONIUS zde přichází s celou řadou výhod, k nimž patří například dlouhá životnost, krátká doba nabíjení baterie či možnost umístění baterie v jiné místnosti než střídač.

147 125 Kč
s DPH
Sleva!

Bateriový systém Fronius LiFePO4 6.0 je baterie pro řešení systému Fronius Symo Hybrid. Lithium železo fosfát poskytuje množství výhod jako je dlouhá životnost, hluboká míra vybití a rychlé nabíjení baterie. 

173 672 Kč
s DPH
Sleva!

Bateriový systém Fronius LiFePO4 7.5 je perfektním příkladem vysoce výkonné lithiové technologie. Mezi výhody tohoto bateriového systému FRONIUS patří například jeho krátká doba nabíjení či dlouhá životnost. Možnost umístění baterie v jiné místnosti než střídač.

200 592 Kč
s DPH
Sleva!

Fronius LiFePO4 9.0 M je vysokonapěťová baterie výrobce FRONIUS. Mezi výhody tohoto bateriového systému patří nižší proud, nižší ztráty na DC kabelech a možnost použití běžných kabelů k baterii. Možnost umístění baterie v jiné místnosti než střídač.

228 559 Kč
s DPH
Sleva!

Bateriový systém Fronius LiFePO4 10.5 je vysokonapěťová baterie výrobce FRONIUS. Mezi výhody tohoto bateriového systému patří nižší proud, nižší ztráty na DC kabelech a možnost použití běžných kabelů k baterii. Jedná se o perfektní vysoce výkonnou lithiovou technologii. 

254 245 Kč
s DPH
Sleva!

Fronius LiFePO4 12.0 je bateriový systém určený pro řešení systému Fronius Symo Hybrid. Díky využití lithium železo fosfátu je pro baterii Fronius charakteristická dlouhá životnost i krátký nabíjecí čas. Možnost umístění baterie v jiné místnosti než střídač.

280 418 Kč
s DPH
Sleva!

Baterie PIKO-LI-3,6 je jedním z nejlepších úložných systémů na trhu. Přichází s třístupňovou ochranou proti přebití i integrovanýcm managementem systému. Instalace je rychlá, bezpečná a především snadná. 

152 623 Kč
s DPH
Sleva!

Bateriový systém PIKO-LI-4,8 je jedním z nejlepších úložných systémů na trhu a jeho instalace je rychlá a bezpečná. Splňuje nejvyšší požadavky, které jsou na lithiové domácí baterie kladené.

179 804 Kč
s DPH
Sleva!

Baterie PIKO-LI-6 je jedním z nejlepších úložných bateriových systémů na trhu. Přichází s třístupňovou ochranou proti přebití a integrovanýcm management systému. Instalace je bezpečná, rychlá a snadná. 

206 463 Kč
s DPH
Sleva!

Bateriový systém PIKO-LI-7,2 splňuje nejvyšší požadavky, které jsou na lithiové domácí baterie kladené. Nabízí třístupňovou ochranu proti přebytí i integrovaný baterry management systém. Snadná instalace.

233 606 Kč
s DPH
Sleva!

Bateriový systém PIKO-LI-8,4 je výkonný úložný systém a splňuje i nejvyšší požadavky, které jsou na lithiové domácí baterie kladené. Jednoduchá a bezpečná instalace.

260 752 Kč
s DPH
Sleva!

Bateriový systém PIKO-LI-9,6 je jedním z nejlepších úložných bateriových systémů na trhu. Baterie je efektivní a nabízí třístupňovou ochranu proti přebití a integrovaný management systémem. Jednoduchá instalace.

287 971 Kč
s DPH
Sleva!

Baterie Mercedes-Benz Energy Home 2,5kwh je úložný systém, který patří do portfolia prvotřídního německého výrobce Mercedes-Benz. Vyznačuje se dlouhodobou životností a vysokou kvalitou. Očekávaná zbývající kapacita baterie asi 80% i po deseti letech. 

59 262 Kč
s DPH
Sleva!

Bateriový systém Mercedes-Benz Energy Home 5,0kwh zvyšuje efektivnost energetických dodávek a podporuje energetickou nezávislost. Garantovaná dlouhodobá životnost, kdy i po deseti letech dosahuje zbývající kapacita baterie asi 80%. Špičková kvalita německého výrobce Mercedes-Benz zaručena.

109 363 Kč
s DPH
Sleva!
Zobrazují se 1 – 25 z 61 položek